Tag Archives: Giá của đồng CW11C

ĐỒNG CW111C – 0902 345 304

đồng hợp kim C95500

ĐỒNG CW111C – 0902 345 304 ĐỒNG CW111C – 0902 345 304 Giới thiệu Đồng CW111C là một loại hợp kim đồng đặc biệt, có thành phần hóa học cụ thể và đặc tính cơ học riêng. Đây là một hợp kim đồng đặc biệt được sử dụng trong một số ứng dụng đặc biệt. […]

Hotline (24/7) 0902.345.304