Titan các loại

100.000

Các ứng dụng bao gồm:

  • Xử lý hóa học
  • Sản xuất clo
  • Cực dương ổn định kích thước
  • Khử muối
  • Ngành kiến ​​trúc
  • Ngành y tế
  • Công nghiệp biển
  • Phụ tùng ô tô
  • Cấu trúc khung máy bay

Hotline (24/7) 0902.345.304