Ống Đúc Inox 304 Phi 16

70.000

Khối lượng ống tròn inox dài 6m:

Khối lượng ống tròn inox = (Đường kính  – độ dày)* độ dày*6*0.0249

Đơn vị tính:

  • Ống tròn inox : Kg
  • Đường kính, độ dày: mm

Ví dụ: Khối lượng ống tròn inox 19.1 mm dày 1.2mm = (19.1-1.2)*1.2*6*0.0249 = 3.21 (Kg)

Hotline (24/7) 0902.345.304