Inconel 901 Hợp Kim Nickel dạng Láp và Ống

1.000.000

Ứng dụng công nghiệp

  • Sản xuất điện
  • Đĩa
  • Vòng bi
  • Trục
  • Vỏ
  • Thiết bị đai

Hotline (24/7) 0902.345.304