Đồng Cuộn, Cuộn Đồng Giá Rẻ

110.000

Thuộc tính quan trọng của đồng hợp kim

Đồng là một loại vật liệu dễ uốn và định hình. Những đặc tính này làm đồng vô cùng thích hợp cho dạng hình, tấm vẽ dây, cuộn và dập sâu. Các đặc tính quan trọng như:

  • dẫn nhiệt tuyệt vời
  • dẫn điện tuyệt vời
  • chống ăn mòn tốt
  • kháng biofouling Tốt
  • tốt năng chế biến
  • Duy trì các đặc tính cơ học và điện ở nhiệt độ đông lạnh
  • Không từ tính

Hotline (24/7) 0902.345.304