Cuộn Inox 304

60.000

Khả năng hàn tuyệt vời bởi tất cả các phương pháp hợp nhất tiêu chuẩn, cả có và không có kim loại phụ. AS 1554.6 hàn đủ tiêu chuẩn inox 304 với loại inox 308 và 304L với que hoặc điện cực 308L (và với chất tương đương silicon cao của chúng). Các phần hàn nặng trong inox 304 có thể yêu cầu ủ sau hàn để chống ăn mòn tối đa. Điều này là không cần thiết cho inox 304L. Inox 321 cũng có thể được sử dụng thay thế cho inox 304 nếu cần hàn phần nặng và không thể xử lý nhiệt sau hàn.

Hotline (24/7) 0902.345.304