Cắt Lẻ Vuông Đặc Inox 304

80.000

Thành phần hóa học của thanh phẳng bằng thép không gỉ đánh bóng:

Cấp Thành phần hóa học (%)
C Mn P S Ni Cr
201 = 0,15 = 1,00 5,5 ~ 7,5 = 0,060 = 0,030 3,50 ~ 5,50 16,00 ~ 18,00
301 = 0,15 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 6,00 ~ 8,00 16,00 ~ 18,00
302 = 0,15 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 8,00 ~ 10,00 17,00 ~ 19,00
304 = 0,08 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 8,00 ~ 10,50 18,00 ~ 20,00
304L = 0,030 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 9,00 ~ 13,50 18,00 ~ 20,00
316 = 0,045 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 10,00 ~ 14,00 10,00 ~ 18,00 2,00 ~ 3,00
316L = 0,030 = 1,00 = 2,00 = 0,045 = 0,030 12,00 ~ 15,00 16,00 ~ 18,00 2,00 ~ 3,00
430 = 0,12 = 0,75 = 1,00 = 0,040 = 0,030 = 0,60 16,00 ~ 18,00
430A = 0,06 = 0,50 = 0,50 = 0,030 = 0,50 = 0,25 14,00 ~ 17,00

 

Hotline (24/7) 0902.345.304