Cắt Lẻ Láp Inox 303 giá rẻ

100.000

Ứng dụng điển hình bao gồm:

  • Nuts và Bu lông
  • Ống lót
  • Trục
  • Phụ tùng máy bay
  • Điện chuyển mạch thành phần
  • Gears
  • Nói chung bất cứ thành phần đó là rất nhiều công và nơi mà các thuộc tính chống ăn mòn và chế tạo 303 là khả thi.

Hotline (24/7) 0902.345.304