Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại

80.000

Tấm Inox dày 0.3
Tấm Inox dày 0.4
Tấm Inox dày 0.5
Tấm Inox dày 0.6
Tấm Inox dày 0.7
Tấm Inox dày 0.8
Tấm Inox dày 0.9
Tấm Inox dày 1.0
Tấm Inox dày 1.1
Tấm Inox dày 1.2
Tấm Inox dày 1.3
Tấm Inox dày 1.4
Tấm Inox dày 1.5
Tấm Inox dày 1.6
Tấm Inox dày 1.7

Hotline (24/7) 0902.345.304